14/09/2011

Lingua dos nosos Pais ... prehistóricos

membros de unha tribo melanesia actual


A lingua mai vén de teu pai "prehistórico"


Univ. of Cambridge
 Reseach News

O cambio lingüístico entre os nosos devanceiros prehistóricos xurdiu a través da chegada de homes inmigrantes -en vez de mulleres- a novos asentamentos, segundo unha nova investigación.

A afirmación foi feita por dous académicos da Universidade de Cambridge, Peter Forster e Colin Renfrew, nun informe que foi publicado en Science o 9 de setembro.

Eles estudaron os casos de marcadores xenéticos (o cromosoma Y masculino e feminino DNA mitocondrial) de varios miles de persoas en comunidades de todo o mundo que semellaban mostrar a nivel mundial o xurdimento de unha transmisión especifica de sexo da lingua.

Desde escandinavos Viquingos que transportaran, secuestrandoas, mulleres británicas á Islandia - ate tribos africano, da India e da Polinesia, disto xurdíu un estándar que parece mostrar que a chegada dos homes a determinadas localizacións xeográficas -, quer a través de dispersión agrícolas ou como resultado da chegada de forzas militares - pode ter un impacto significativo sobre o idioma que é falado alí.

O Profesor Renfrew dixo: "Pode ser que durante os episodios de colonización por agricultores que emigraron, os homes superaran ás mulleres en xeral nos primeiros grupos chegados e precisaran tomar mulleres de comunidades locais.”

"Cando os pais teñen diferentes orixes lingüísticas, pode adoitan ser a lingua do pai, que é dominante no grupo familiar."

O Dr Forster, do Murray Edwards College, tamén apuntou ao feito de que os homes teñen unha maior variedade de fillos que as mulleres - son máis probables de ter fillos con nais diferentes do que viceversa. Esta foi rexistrado tanto en tribos pre-históricas, como dos séculos 19 e 20, nos esquimós de Groenlandia e en figuras históricas como Genghis Khan, que se cre que foi pai de centos de nenos: De feito, o seu cromosoma Y esta presente no 0,5 por cento da poboación mundial masculina actual.

Cecais o exemplo máis destacada da tendenciosa sexual ao cambio de idioma con todo veña dun estudo xenético sobre o encontro prehistórico entre os polinesios que se estaban a expandir cos melanésios residente en Nova Guinea e nas veciñas Illas do Almirantado. A costa de Nova Guinea contén recunchos de lingua polinésia dseparadas por áreas Melanesias. O nivel de mtDNA polinésio (40-50%) é semellante nestas áreas, con independencia da linguaxe falada, mentres que o cromosoma Y se correlaciona fortemente coa presenza de linguas polinesias.

Estudos anteriores mostraron resultados similares no subcontinente indio entre os falantes do Tíbet-Burma e entre os inmigrantes falantes de linguas indo-europeas, en oposición ás linguas indíxenas dravidicas.

En América, a substitución lingüísitc no curso de dispersión da agricultura foi tamén postulada atopandose unha correlación coa a familia de linguas uto-azteca.

A isto Forster engade: "Sexa nos europeos, indios, chineses e outros idiomas, a expresión" lingua materna "eo seu concepto está ben inserida na imaxinación popular - quizais esta sexa a razón pola que durante tantos anos o papel dos pais, ou, máis probablemente, grupos específicos de homes de éxito, na determinación cambia linguaxe prehistórica non foi recoñecido polos xenetistas."

"As mulleres prehistóricas posiblemente adoptaron máis prontamente a lingüa dos homes inmigrantes, sobre todo se eses recén chegados trouxeron consigo proezas militares ou un elevado status asociados coa agricultura ou metalurxía.

"Estamos moi agradecidos a todos aqueles miles de persoas en todo o mundo que participaron nas probas de ADN ancestral e, así, contribuíron a nosa investigación."


Nenhum comentário:

Postar um comentário

Lembre que ao colocar un comentario nesta páxina asume a responsabilidade polo contido das súas opinións.