14/07/2010

Las obras de ampliación del polígono pontés de Penapurreira afectan a siete túmulos catalogados

La Opinión de A Coruña
11/07/2010
As Pontes

El Ayuntamiento de As Pontes tramita la segunda modificación de sus normas de planeamiento para ampliar el polígono industrial de Penapurreira en unos 500.000 metros cuadrados más. Este parque promovido por Xestur ya tiene unos 800.000 metros cuadrados tras el desarrollo de sus tres fases pero en ellas se ubican grandes industrias y el Concello ahora puesta por dedicar esta ampliación al uso terciario con el fin de crear un parque tecnológico en el que se asienten pequeñas y medianas empresas e incluso actividades de investigación, desarrollo e innovación (I+D+I).


Las obras de esta ampliación tienen que comenzar antes de 2012, por eso Xunta y Concello firmarán próximamente un convenio para redactar ya el plan parcial, pues está previsto financiar las obras, en su mayoría, con los fondos Miner, que se agotan precisamente ese año.

La entidad pública de gestión del suelo Xestur encargó en 2009 a la empresa Ciisa que elaborase el plan de sectorización y el proyecto de urbanización de esta ampliación de Penapurreira, que se desarrollará entre los montes da Picheira y los de Pinel, A Braña Moura, Cal do Peto y la autovía Ferrol-Vilalba.

El objeto del contrato, sin embargo, se cambió debido a que Xunta y Concello se dieron cuenta de que había que realizar una nueva delimitación del sector para eliminar bolsas de suelo afectadas por la autovía, la variante de la AC-562 y el gasoducto de Reganosa. También han tenido que cambiar la delimitación del área porque afectaba a una zona de cautela arqueológica, un campo de mámoas relevante y que se denomina el hallazgo de O Tesouro, ubicado en Vilavella.

En la zona se hallaron hasta siete túmulos megalíticos catalogados y seis quedarán fuera del sector, tras ser desafectados, pero uno de ellos, la Medoña da Cruz do Pinal, permanecerá dentro y "adecuadamente integrado en las zonas verdes no computables". En estos túmulos se hallaron vasos campaniformes que en la actualidad se guardan en la Universidad de Santiago.

Esta ampliación del polígono de Penapurreira se dividirá, a su vez, en dos fases. En el convenio entre Concello y Xestur se prevé desarrollar sólo una de ellas, la más grande, con 493.597 metros cuadrados de superficie industrial y empresarial. Si se suman las zonas verdes, de equipamiento y de viales el sector llega a casi el millón de metros cuadrados.

La segunda fase incluye sólo 61.350 metros cuadrados de superficie computable a efectos de aprovechamiento. La fase que se va a ejecutar de forma inmediata, la de mayor superficie, se ha clasificado como suelo urbanizable delimitado y la otra es suelo no delimitado. El sector se conectará mediante un futuro colector a la depuradora de Endesa, que actualmente amplía Augas de Galicia.

En el polígono de Penapurreira se fijó una intensidad edificatoria de 0,7 metros cuadrados por metro cuadrado pero como en este nuevo sector se prevé sobre todo uso terciario la intensidad se fija en 0,3 metros. Debido a la reducción del sector se prevé que las parcelas pasen de una superficie de 10.000 metros cuadrados a 6.000 aunque en los planos que presenta Ciisa a la Xunta figuran 35 nuevas parcelas con una superficie media de 15.000 metros cuadrados.

2 comentários:

 1. Houbo nos últimos anos un andazo que inzou de parques empresariais todo o país. Agora a imaxe en moitos sitios é desoladora, polígonos deserticos con vías de acceso e con menos dunha ducia de naves en funcionamento.

  Actualmente hai vén unha vaga de parques tecnolóxicos a fin de potenciar a Investigación, o Desenvolvemento e a Innovación.
  O que me preocupa é que dá a impresión de que se promoven para poder pedir e gastar as axudas estatais ou europeas, neste caso o plano Miner.

  O propio sería deseñar alternativas e tirar dos fondos do estado ou de Europa, e non acodir a un modelo predeterminado para xustificar unhas axudas, porque ao final os únicos que saen gañando son os promotores por construír un parque.

  E o das mámoas case e tan triste, por común, que eu teño a impresión de que as mámoas florecen nas obras. Aparecen sete mámoas nun parque empresarial, parece que iso nos din as noticias. Coido que entre as cualidades das mámoas non están as de moverse nin as de brotar, e polo tanto é a inversa, son os parques os empresariais, ou as estradas, ou calquera outra cousa, as que un día se moven, ou brotan para destruír unha mámoa.

  Boto de menos que non se tomen outro tipo de medidas. Por que non se aumentan os espazos libres no solo do parque empresarial de Penapurreira a fin de afastarse da zona de mámoas.

  E sobretodo, cando se vai coller unha perspectiva global do problema. Este plan ven dicirnos que minimiza o impacto sobre as mámoas. O outro, o da autovía, disque tamén minimizou o impacto sobre a necrópolo neolítica. Os parques eólicos tamén deberon de minimizar o impacto sobre os túmulos. E resulta que Endesa non tivo máis remedio que avanzar sobre restos prehistóricos. E xa nesta situación os particulares non van ser menos e, inconscientementemente a saber, fan rozas e gradan nas mámoas.

  E alá vai indo, así aos pouquiños, todo o enorme legado prehistórico das Pontes á merda. E total como pouco é o que estragan aos pouquiños nin o concello, primeiro garante da conservación do patrimonio arqueolóxico, nin a Dirección Xeral do Patrimonio Cultural, esa que na práctica parace dedicarse unicamente á tramitación de expedientes relacionados coa arqueoloxía, non fan nada.

  Así que Mourelo, despois de toda esta perorada, podes actuar como adminitrador e borrar todo o anterior, porque simplemente é unha xustificación do "comentário" que eu quería "postar":

  ASI AOS POUQUIÑOS TODO O ENORME LEGADO PREHISTÓRICO DAS PONTES VAISE Á MERDA.

  ResponderExcluir
 2. Este comentário foi removido pelo autor.

  ResponderExcluir

Lembre que ao colocar un comentario nesta páxina asume a responsabilidade polo contido das súas opinións.