27/05/2012

Finou o investigador e escritor Juan José Moralejo

Sermos Galiza
26/05/2012

En setembro do pasado ano, a Universidade de Santiago rendíalle tributo polo seu setenta aniversario. Pouco máis duraría o que fora catedrático de Filoloxía Grega nas súas aulas e membro dunha saga que deu á institución educativa compostelá nomes como o de seu pai Abelardo ou seu irmán Serafín, experto no Pórtico da Gloria finado tamén en 2011.

Con setenta anos, finou en Compostela o profesor Juan José Moralejo, escritor e investigador
 que deixa tras de si unha ampla obra como filólogo e tradutor e a memoria da súa singular retranca.

Moralejo é autor dunha ampla obra na que visitou a investigación en linguas clásicas, obras sobre lingua galega e outras nas que deita ironía sobre a súa outra paixón, a pesca. Entre os títulos da súa biografía, alén de traballos especializados, sobrancea a tradución para o galego da Política de Aristóteles e títulos como A lingua galega hoxe ou A lingua e os seus problemas.

Da súa afeizón á pesca naceu  As troitas, miñas señoras, publicado por Galaxia con limiar de Carlos Casares e epílogo de Álvaro Cunqueiro. Coñecedor de ríos e dos segredos das troitas, o libro responde, segundo Casares, ao "saber antigo, vello de moitos séculos, que se resiste a desaparecer e reclama, con dereito e con razón, un lugar no mundo".

Barroco ás finas herbas
Quen coñeceu e tratou a Juan José Moralejo destaca a retranca da que facía gala tamén nos seus escritos xornalísticos. Proba diso queda tamén no perfil co que se retrataba el mesmo nas redes sociais. En español, Moralejo facía percorrido pola súa traxectoria vital deste xeito: “Parto normal. Primeira comuñón. Bacharelato. Filoloxía Clásica. Profesor. Déixanme cantar, é un dicir! nun coro. Tetrapai, do grego tetra “catro” e pai, que xa o di a palabra”. Canto á ideoloxía, confesábase “demócrata barroco ás finas herbas”. Como citas preferidas elixía as dos seus amigos: “Fulano, ás sete, no Tambre”.

Obra(1)
De entre un gran número de traballos sobre cuestións de Filoloxía e Lingüística Indoeuropea, Clásica e Galega en revistas e congresos nacionais e internacionais interesa destacar: 'El bilingüismo y sus problemas' (UNED, Pontevedra 1980); 'A lingua galega hoxe' e 'A lingua galega e os seus problemas' (Vigo, editorial Galaxia, 1976 e 1982; 'As paráfrasis do Grego en Cabanillas' (Homenaxe a Cabanillas no centenario do seu nacemento, Universidade de Santiago, 1977); 'Ambiente e principios ideolóxicos no teatro de Aristófanes' (Cadernos da Escola Dramática Galega 36, 1983); 'Alofonía na creación poética en lingua grega antiga' (Poetas alófonos en Lingua Galega, Galaxia, Vigo 1994); 'Variantes textuais nun poema de Cómaros verdes, de Aquilino Iglesia Alvariño' (Boletín Galego de Literatura 7, 1992); 'Escultura y lengua griega. Repaso a los términos ANDRIÁS, ÁGALMA, BRÉTAS, XÓANON, KOLOSSÓS, EIKÓN, ÉIDOLON' (Abrente 27, 1995-96); 'Mundo clásico' en O fin dun canto de X.L. Méndez Ferrín e 'Una cántiga inédita de Camilo Flores' (Homenaxe ó Profesor Camilo Flores, Universidade de Santiago de Compostela, 1999); 'Mundo clásico en Curros' (Cinguidos por unha arela común. Homenaxe ó Profesor Xesús Alonso Montero, Universidade de Santiago de Compostela, 1999); 'Lenguas paleohispánicas' (Os Celtas da Europa Atlántica. Actas do Iº Congreso Galego sobre a Cultura Celta, Ferrol 1999);'De Griegos en Galicia' (EPIEIKEIA. Studia Graeca im memoriam Jesús Lens Tuero, Athos - Pérgamos, Granada 2000); 'Prosapia y trapisonda de Iria Flavia' (El Extramundi y los Papeles de Iria Flavia XXI, 2000); 'Hidronimia galaica prerromana' (Religión, Lengua y Cultura Prerromanas de Hispania, Universidade de Salamanca, 2001); 'El epíteto teonímico ANABARAECO' (Boletín Auriense 32, 2002); 'Mandeo, Mendo, Miodelo' (Anuario Brigantino 25, 2002); 'Gallaecia y sus etimologías' (Sub luce florentis calami. Homenaxe a Manuel C. Díaz e Díaz, Universidade de Santiago, 2002); 'BORMANICO, CIL II 2402 e 2403' (Actas do XX Congreso Internacional de Ciencias Onomásticas, Fundación Pedro Barrié de la Maza, A Coruña 2002); 'Cambre, Pambre e outros topónimos en –bre' (Revista Galega de Filoloxía 4, 2003); 'Conimbriga y otros topónimos en –briga' (Lógos Hellenikós. Homenaxe ó Profesor Gaspar Morocho Gayo, Universidade de León 2003); 'Topónimos y leyes en Galicia' (El Extramundi y los papeles de Iria Flavia XXXIV, 2003); Discurso na investidura como Doutor ‘Honoris Causa’ do Profesor Dr. Jürgen Untermann (Universidade de Santiago 2003); 'Labiovelares en material galaico y lusitano' (Verba 30, 2003); 'Empadronando a Padrón' (El Extramundi y los papeles de Iria Flavia XXXVII, 2004); 'El río Miño y sus etimologías' (Patrimonio Artístico de Galicia y otros estudios. Homenaxe ó Prof. Dr. Serafín Moralejo Álvarez, Xunta de Galicia, Santiago 2004); 'Tradición clásica en Galicia' (Actas del XI Congreso de Estudios Clásicos, Madrid 2004); 'Documentación prelatina en Gallaecia' (Simposio Lingua e Territorio, Santiago 2005). Ten reeditado, con revisión do texto e corrección e aumento das notas, o Liber Sancti Iacobi, ‘Codex Calixtinus’, tradución española de A. Moralejo e colaboradores, (Xunta de Galicia, Santiago, 2004). Ten traducido da lingua grega á galega: 'Arquíloco, escolma de fragmentos' (Grial 49, 1975), 'Píndaro. Pítica VIII' (Serta Gratulatoria in honorem J. Régulo, Universidade de La Laguna, 1985) e Aristóteles. Política. (Universidade de Santiago - Fundación BBVA, Santiago, 2003).

(1) Información tirada de galegos.infoNenhum comentário:

Postar um comentário

Lembre que ao colocar un comentario nesta páxina asume a responsabilidade polo contido das súas opinións.