29/08/2011

A cultura xácigo de emprego

Boa pregunta, e aquí abaixo unha pequena resposta


Industrias culturais: cigos de emprego

CincoDias
29/08/2011
Jose María Álvarez de Lara


Nesta época, de dificultades económicas e de escasa creación de emprego, resulta alentador descubrir sectores que poidan axudar tanto á creación de emprego, como á creación de valor.

En todos os foros fálase de I+D como motor de futuro crecemento e da innovación en todos os ámbitos. A necesidade de investimento a, polo menos medio prazo, tanto en formación como en instalacións, fai postergar a xeración de emprego cando hai unha necesidade urxente de dar saída aos nosos mozos. Mozos preparados ou cunha formación máis básica, atópanse no mercado de traballo á expectativa dunha xeración de emprego difícil de visualizar.

Por sorte, o sector das industrias culturais pode ser considerado como un verdadeiro xácigo de emprego. Imos ás cifras actuais. Hai que saber que, debido á variedade do sector, a consecución de cifras sobre todos os aspectos do mesmo, tanto a nivel estatal como autonómico, é particularmente complexo. Con todo, os datos dispoñibles pódennos indicar tendencias de face ao futuro.

Obras de acondicionamento do Xacigo do Castro Vigo, hoxe en día visitabel

Hai máis de 100.000 empresas neste sector cun crecemento anual de 3% de media (sen contar as aproximadamente 1.000 fundacións vinculadas a este sector). O emprego xerado estímase nuns 750.000 empregos cun crecemento, ao longo dos últimos anos, superior ao 4% anual. Á vista deste panorama, é evidente que este sector resiste á crise mellor que outros e é capaz de crear empregos.

É ben certo que algunhas grandes empresas do sector efectuaron redución de persoal polas necesidades de adaptarse aos novos hábitos de consumo. Se falamos de consumo, hai que saber que, na maioría dos subsectores das industrias culturais, o consumo aumentou. Damos algúns exemplos evidentes: nunca na historia deste país consumiuse tanta música, imaxes ou libros. Tampouco se utilizou tanto material escrito; ido ao teatro ou visitado exposicións, museos, monumentos e edificios emblemáticos. Está claro que os hábitos de consumo cambiaron e, en consecuencia, os modelos de negocio teñen que cambiar. Na aplicación do modelo do valor intelectual ao valor económico desenvolvido por Esade, demóstrase que non hai crise de creación, senón unha dificultade de chegar ao consumidor que finalmente paga para que se cree valor económico e empregos.

A multitudinaria exposición El Ibers

Chegados a este punto: quen son os consumidores das industrias culturais?

Primeiro: o aproximadamente 70% dos 45 millóns de persoas que residen en España son consumidores dalgunha forma de industrias culturais.

Segundo: a gran maioría dos 53 millóns de turistas que visitan este país tamén o son. As estatísticas evidénciano: o turista non é xa o turista de praia e sol, senón que busca algún contido cultural durante a súa estancia, aínda que sexa só a visita dun monumento, un parque, ou calquera produto diferente ao que lle ofrece o seu país de orixe.

Se hai consumidores potenciais, hai posibilidade de negocio e de emprego. As cifras históricas demóstrannos que se actuou neste sector, pero hai que dar un empuxón suplementario. Como? Aí veñen un par de ideas. Unha: as escolas de negocios do noso país deberían potenciar a creación de seccións e actividades de CulturEmprendedor que fomenten ideas e proxectos de xente nova e ben preparada que se poidan aplicar a este sector. Por outra banda e, aínda que poida parecer un paradoxo, toda a prensa, (ben sexa nacional ou autonómica) publica seccións culturais.

Neste espazo, poderíase abrir unha sección de CulturaEmprendedor para dar a coñecer os proxectos e captar socios e futuros consumidores.

Afortunadamente, e de forma xeral, o sector de industrias culturais non necesita máis investimento en activos fixos da que xa se fixo no pasado que sexa patrimonio histórico. O que precisa é explotar estes intanxibles, que son a imaxinación e a paixón, conceptos que non constan en ningunha partida dos balances empresariais. Estamos de sorte, temos un xácigo de emprego, tócanos explotalo e rápido.

José María Álvarez de Lara, é Profesor do Departamento de Control e Dirección Financeira de Esade


Ir ao artigo orixinal en: CincoDias

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Lembre que ao colocar un comentario nesta páxina asume a responsabilidade polo contido das súas opinións.